Quý khách hãy truy cập vào website: www.masokaraoke.net để tra cứu đầy đủ mã số bài hát hơn.

54630

1 2 3 CHIA ĐÔI LỐI VỀ

Nuốt nước mắt khẽ ôm em lòng...

Bảo Chinh

53097

1 2 3 DZÔ

Uống cho say cùng vui em ơi, uống cho say cùng vui anh ơi...

Minh Anh - Anh Khanh

52591

1,2,3 NGÔI SAO

Một ngày anh nhớ, nhớ bóng hình em, trái tim…

Sỹ Luân

54379

12 GiỜ

Mười hai giờ rung hồi chuông vang réo rắt…

Nguyễn Duy Hùng

54378

100% YÊU EM

Mãi mãi bên nhau nồng say, khi ta có nhau tay nắm tay…

Bảo Thạch

53098

1000 LÝ DO ANH ĐẶT RA

Thôi nhắn tin làm chi nữa giờ em đã hiểu trái tim anh...

Vũ Hồng Khanh - Vũ Quốc Bình

52858

2 + 1 = 0

Biết làm gì khi có hai người yêu mình, nỡ sao đành…

Nguyễn Hoài Anh

53366

8 VẠN 6 NGÀN 400 LẦN NHỚ EM

Nhất Trung

51279

9 CON SỐ 1 LINH HỒN

Em còn nhớ không em…

Quốc Dũng

50931

999 ĐÓA HỒNG

Nhắc chi chuyện xưa…

A - Nhạc Hoa

1 / 0